German
Estonia
English
France
Poland
Lithuana
Russia
Ukraine
 
Konsultācijas no plkst. 8 līdz 17: +49 (0) 9371 940 0
Konsultācijas no plkst. 8 līdz 17: +49 (0) 9371 940 0   
Josera lauksaimniecība / Konfidencialitātes politika

1. Datu aizsardzības pārskats

Vispārīgi

Sekojošais sniedz vienkāršu pārskatu par to, kas notiek ar Jūsu personīgo informāciju, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Personīgā informācija ir jebkuri dati, pēc kā Jūs personīgi varētu identificēt. Detalizēta informācija par datu aizsardzības priekšmetu atrodama mūsu zemāk esošajā privātuma politikā.

Datu savākšana mūsu tīmekļa vietnē

Kas ir atbildīgs par datu savākšanu šajā tīmekļa vietnē?

Šajā tīmekļa vietnē savāktos datus apstrādā tīmekļa vietnes operators. Operatora kontaktinformācija atrodama tīmekļa vietnes nepieciešamajā juridiskajā paziņojumā.

Kā mēs ievācam Jūsu datus?

Daži dati tiek savākti, kad Jūs tos mums sniedzat. Tie, piemēram, varētu būt dati, ko ievadāt kontaktformā..

Citus datus automātiski ievāc mūsu IT sistēmas, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Šie dati, galvenokārt, ir tehniskie dati, piemēram, pārlūkprogramma un operētājsistēma, ko izmantojat, vai, kad piekļuvāt lapai. Šie dati tiek ievākti automātiski, tiklīdz kā ienākat mūsu tīmekļa vietnē.

Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu datus?

Daļa no datiem tiek ievākta, lai nodrošinātu atbilstošu tīmekļa vietnes funkcionēšanu. Citus datus var izmantot, lai analizētu, kā apmeklētāji lieto vietni.

Kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu datiem?

Jums vienmēr ir tiesības bez maksas pieprasīt informāciju par Jūsu saglabātajiem datiem, to izcelsmi, saņēmējiem un savākšanas mērķi. Jums arī ir tiesības pieprasīt, lai tie tiktu laboti, bloķēti vai dzēsti. Jūs jebkurā laikā varat ar mums sazināties, izmantojot juridiskajā paziņojumā norādīto adresi, ja Jums ir papildu jautājumi par privātumu un datu aizsardzību. Protams, Jūs arī varat iesniegt sūdzību kompetentajām regulatīvajām iestādēm.

Analītika un trešo pušu instrumenti

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, var tikt veikta statistikas analīze, balstoties uz Jūsu sērfošanas uzvedību. Tas galvenokārt notiek, izmantojot sīkfailus un analītiku. Jūsu sērfošanas uzvedības analīze parasti ir anonīma, t.i., mēs nevarēsim Jūs identificēt no šiem datiem. Jūs varat iebilst šai analīzei vai novērst to, neizmantojot noteiktus rīkus. Detalizēta informācija atrodama sekojošajā privātuma politikā.

Jūs varat iebilst šai analīzei. Zemāk mēs Jūs informēsim par to, kā varat izmantot Jūsu opcijas šai sakarā.

2. Vispārīgā informācija un obligātā informācija

Datu aizsardzība

Šīs tīmekļa vietnes operatori Jūsu personas datu aizsardzību uztver ļoti nopietni. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā konfidenciālus un saskaņā ar obligātajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo privātuma politiku.

Ja lietojat šo tīmekļa vietni, tiks savākti dažādi personas dati. Personīgā informācija ir jebkuri dati, pēc kā Jūs personīgi varētu identificēt. Šī privātuma politika paskaidro, kādu informāciju mēs ievācam un kam to izmantojam. Tā arī paskaidro, kā un kādiem mērķiem tas notiek.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka caur internetu pārsūtītie dati (piem., e-pasta komunikācijā) var būt pakļauti drošības pārkāpumiem. Nav iespējama pilnīga Jūsu datu aizsardzība no trešo pušu piekļuves.

Paziņojums par pusi, kas ir atbildīga par šo tīmekļa vietni

Atbildīgā puse par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē ir:

Josera Beteilligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 9371 940-0
Epasts: [email protected]

Atbildīgā puse ir fiziska vai juridiska persona, kura atsevišķi vai kopā ar cietiem nolemj par personas datu (vārdu, e-pasta adrešu, utt.) apstrādes mērķiem un līdzekļiem.

Jūsu piekrišanas Jūsu datu apstrādei atsaukšana

Daudzas datu apstrādes darbības ir iespējamas tikai, ja sniedzat savu piekrišanu. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz darbībām nākotnē. Lai to pieprasītu, pietiek ar informatīva e-pasta nosūtīšanu. Dati, kas tika apstrādāti pirms saņēmām Jūsu pieprasījumu, joprojām var būt likumīgi apstrādāti.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu ypatingais atvejais, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais (BDAR 21 straipsnis)

Jūs turite teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susijusi asmeninė informacija būtų tvarkoma, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Konkretus teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas bet koks tvarkymas, pateikiamas šiame privatumo pareiškime. Jei nesutiksite, mes nebeapdorosime asmeninės informacijos, susijusios su šiuo nesutikimu, išskyrus atvejus, kai galėsime įrodyti, kad informacijai tvarkyti yra įtikinamų teisėtų priežasčių, viršesnių už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kad šią informaciją būtina tvarkyti siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (prieštaravimas pagal BDAR 1 skyriaus 21 straipsnį).

Jei jūsų asmeninė informacija apdorojama tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad bet kokia su jumis susijusi asmeninė informacija būtų tvarkoma tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei jūs su tuo nesutiksite, jūsų asmeninė informacija nebebus naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais (prieštaravimas pagal BDAR 2 skyriaus 21 straipsnį).

Tiesības iesniegt sūdzības regulatīvajām iestādēm

Ja ir bijis datu aizsardzības likumdošanas pārkāpums, ietekmētā persona var iesniegt sūdzību kompetentajās regulatīvajās iestādēs. Kompetentā regulatīvā iestāde ar datu aizsardzības likumdošanu saistītos jautājumos ir Vācijas valsts, kur atrodas mūsu uzņēmuma galvenā mītne, datu aizsardzības amatpersona. Datu aizsardzības amatpersonu saraksts un viņu kontaktinformācija atrodama šādā saitē: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības, lai dati, ko mēs apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai izpildot līgumu, tiktu automātiski nodoti Jums vai trešajai pusei standarta mašīnlasāmā formātā. Ja Jums nepieciešama tieša datu nodošana citai atbildīgajai pusei, tas tiks veikts tikai tehniski iespējamā pakāpē.

SSL vai TSL šifrēšana

Šī vietne izmanto SSL vai TSL šifrēšanu drošības apsvērumu dēļ un konfidenciāla satura, piem., vaicājumu, ko nosūtāt mums kā vietnes operatoram, pārsūtīšanas aizsardzībai. Jūs varat atpazīt šifrēto savienojumu Jūsu pārlūkprogrammas adreses rindā, kad tā nomainās no “http://” uz “https://” un pārlūkprogrammas adreses joslā parādās bloķēšanas ikona.

Ja SSL vai TSL šifrēšana ir aktīva, datus, ko pārsūtāt mums, nevar izlasīt trešās puses.

Informācija, bloķēšana, dzēšana

Saskaņā ar likumu Jums ir tiesības jebkurā brīdī saņemt informāciju bez maksas par jebkuriem saglabātajiem Jūsu personas datiem, kā arī par to izcelsmi, saņēmēju un mērķi, kādam tie tiek apstrādāti. Jums arī ir tiesības panākt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Jebkurā laikā varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu juridiskajā paziņojumā norādīto adresi, ja Jums ir vēl kādi jautājumi par personas datiem.

Iebilde pret reklāmas e-pastiem

Ar šo mēs skaidri aizliedzam izmantot kontaktinformāciju, kas publicēta tīmekļa vietnes juridiskā paziņojuma prasību kontekstā, reklāmas un informatīvo materiālu, kas nav skaidri izteikti pieprasīti, nosūtīšanai. Tīmekļa vietnes operators patur tiesības veikt īpašas likumīgas darbības, ja tiek saņemti nevēlamie reklāmas materiāli, piemēram, e-pasta surogātpasts.

3. Datu aizsardzības amatpersona

Ar likumu noteiktā datu aizsardzības amatpersona

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības amatpersonu mūsu uzņēmumā.

Dr. Martin Wörner
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Tālrunis: 09371 940 0
Epasts: [email protected]

4. Datu savākšana mūsu tīmekļa vietnē

Sīkfaili

Dažas no mūsu tīmekļa vietnes lapām izmanto sīkfailus. Sīkfaili nekaitē Jūsu datoram un nesatur vīrusus. Sīkfaili palīdz padarīt mūsu tīmekļa vietni lietotājiem draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ko saglabā Jūsu pārlūkprogramma.

Vairums no sīkfailiem, ko izmantojam, tiek saukti par “sesijas sīkfailiem.” Tie tiek dzēsti automātiski pēc Jūsu apmeklējuma. Citi sīkfaili paliek Jūsu ierīces atmiņā līdz brīdim, kamēr Jūs tos dzēšat. Šie sīkfaili padara iespējamu atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu, kad nākamo reizi apmeklējat vietni.

Jūs varat konfigurēt Jūsu pārlūkprogrammu, lai tā informētu Jūs par sīkfailu izmantošanu, lai Jūs katru reizi varētu izlemt, vai pieņemt, vai noraidīt sīkfailu. Vai arī Jūsu pārlūkprogrammu var konfigurēt, lai tā automātiski pieņemtu sīkfailus noteiktos apstākļos vai arī vienmēr tos noraidītu, vai automātiski dzēstu sīkfailus, kad aizverat Jūsu pārlūkprogrammu. Sīkfailu atspējošana var ierobežot šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Sīkfaili, kas nepieciešami, lai atļautu elektronisku komunikāciju vai nodrošinātu noteiktas funkcijas, ko vēlaties izmantot (piem., iepirkuma grozu), tiek saglabāti saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīma interese saglabāt sīkfailus, lai nodrošinātu optimizētu pakalpojumu bez tehniskām kļūdām. Ja tiek saglabāti arī citi sīkfaili (piem., ko izmanto, lai analizētu Jūsu sērfošanas uzvedību), tie šajā privātuma politikā tiks apskatīti atsevišķi.

Servera žurnālfaili

Tīmekļa vietnes nodrošinātājs automātiski ievāc un saglabā informāciju, ko Jūsu pārlūkprogramma automātiski pārsūta mums “žurnālfailos”. Tā ir šāda.

  • Pārlūkprogrammas tips un pārlūkprogrammas versija
  • Izmantotā operētājsistēma
  • Nosūtītāja URL
  • Piekļuves dators resursdatora nosaukums
  • Servera pieprasījuma laiks
  • IP adrese

Šie dati netiks apkopoti ar datiem no citiem avotiem.

Pamatojums datu apstrādei ir GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kas arī ļauj apstrādāt datus, lai izpildītu līgumu vai pasākumus, kas ir nepieciešami pirms līguma noslēgšanas.

Kontaktforma

Ja Jūs mums nosūtīsiet jautājumus, izmantojot kontaktformu, mēs ievāksim formā ievadītos datus, tostarp Jūsu sniegto kontaktinformāciju, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu un jebkuriem turpmākajiem jautājumiem. Mēs nekopīgosim šo informāciju bez Jūsu atļaujas.

Tāpēc mēs apstrādāsim Jūsu kontaktformā ievadītos datus tikai ar Jūsu piekrišanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Lai to pieprasītu, pietiek ar informatīva e-pasta nosūtīšanu. Dati, kas tika apstrādāti pirms saņēmām Jūsu pieprasījumu, joprojām var būt likumīgi apstrādāti.

Mēs saglabāsim datus, ko sniedzāt kontaktformā, kamēr pieprasīsiet to dzēšanu, atsauksiet savu piekrišanu to saglabāšanai vai, ja vairs nebūs spēkā to saglabāšanas mērķis (piem., pēc Jūsu pieprasījuma izpildes). Šis noteikums neietekmē nekādus ar likumu noteiktos obligātos nosacījumus, īpaši, kas saistīti ar obligātajiem datu glabāšanas periodiem.

Datu apstrāde (klienta un līguma dati)

Mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam personas datus tikai tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams, lai izveidotu vai grozītu juridiskās attiecības ar mums (galvenie dati). Tas tiek veikts, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kas atļauj datu apstrādi, lai izpildītu līgumu vai pasākumus, kas nepieciešami pirms līguma noslēgšanas. Mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus, kad piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei (lietošanas datus) tikai pakāpē, kāda nepieciešama, lai ļautu Jums piekļūt mūsu pakalpojumam vai piemērot Jums par to rēķinu.

Savāktie klientu dati tiks dzēsti pēc pasūtījuma izpildes vai darījuma attiecību izbeigšanas. Tas neattiecas uz likumā noteikto saglabāšanas periodu.

Mes perduosime asmeninę informaciją tik ERBACHER maisto šeimos įmonių grupės viduje* arba trečiosioms šalims, tik tada, kai tai bus būtina sutarties įvykdymo dalis, pavyzdžiui, įmonėms, kurioms patikėjome savo prekių tiekimą, arba kredito įstaigai, pasamdytai tvarkyti mokėjimus.

*„Josera GmbH & Co. KG“, „Josera petfood GmbH & Co. KG“, „foodforplanet GmbH & Co. KG“, „Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG“, „Josera Erbacher GmbH & Co. KG“, „Greensale GmbH & Co. KG“

5. Sociālie mediji

Facebook spraudņi (Patīk un Kopīgot pogas)

Mūsu tīmekļa vietne ietver spraudņus sociālajam tīklam Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ASV. Facebook spraudņus car atpazīt pēc Facebook logotips vai Patīk pogas mūsu vietnē. Lai pārskatītu Facebook spraudņus, skatīt https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Apmeklējot mūsu vietni, starp Jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri caur spraudni tiek izveidots tiešs savienojums. Tas ļauj Facebook saņemt informāciju, ka esat apmeklējis mūsu vietni no Jūsu IP adreses. Ja noklikšķināt Facebook “Patīk pogu”, kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, Jūs varat sasaistīt mūsu vietnes saturu ar Jūsu Facebook profilu. Tas ļauj Facebook saistīt apmeklējumus mūsu vietnē ar Jūsu lietotāja kontu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums kā šīs vietnes operatoram nav informācijas par datu, kas tiek pārsūtīti uz Facebook, saturu vai to, kā Facebook izmanto šos datus. Papildu informācijai, lūdzu, skatīt Facebook privātuma politiku https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ja nevēlaties, lai Facebook saistītu Jūsu apmeklējumu mūsu vietnē ar Jūsu Facebook kontu, lūdzu, izrakstieties no Jūsu Facebook konta.

6. Analītika un reklamēšana

Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, tīmekļa analītikas pakalpojumu. To nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Google Analytics izmanto tā sauktos “sīkfailus”. Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kas ļauj analizēt, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni. Informācija, ko izveido sīkfails par Jūsu šīs tīmekļa vietnes lietošanu, parasti tiek pārsūtīta Google serverim ASV un tiek tur glabāta.

Google Analytics sīkfaili tiek saglabāti, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīma interese analizēt lietotāja uzvedību, lai optimizētu gan tīmekļa vietni, gan reklāmas.

IP anonimizācija

Mēs šajā tīmekļa vietnē esam aktivējuši IP anonimizāciju. Pirms pārsūtīšanas uz Amerikas Savienotajām Valstīm Google saīsinās Jūsu IP adresi Eiropas Savienībā vai citās līguma pusēs Eiropas Ekonomikas zonā. Tikai izņēmuma gadījumos tiks nosūtīta pilna IP adrese uz Google serveri ASV un saīsināta tur. Google izmanto šo informāciju šīs tīmekļa vietnes operatora labā, lai novērtētu, kā lietojat tīmekļa vietni, sagatavotu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitāti un nodrošinātu citus pakalpojumus saistībā ar tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu tīmekļa vietnes operatoram. IP adrese, ko Jūsu pārlūkprogramma būs pārsūtījusi Google Analytics ietvaros, netiks apkopota ar citiem Google turētajiem datiem.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Jūs varat novērst šo sīkfailu saglabāšanu, atlasot atbilstošus iestatījumus Jūsu pārlūkprogrammā. Tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šādā gadījumā Jums var nebūt iespējams izmantot pilnu šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Jūs arī varat novērst, ka dati, ko izveidojuši sīkfaili par to, kā lietojat tīmekļa vietni (tostarp Jūsu IP adrese), tiek nodoti Google, un, ka Google apstrādā šos datus, lejuplādējot un instalējot tīmekļa vietnes spraudni, kas pieejams sekojošajā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Iebilde pret datu savākšanu

Jūs varat novērst, ka Google Analytics ievāc Jūsu datus, klikšķinot uz sekojošo saiti. Tiks iestatīts nepiekrišanas sīkfails, lai novērstu Jūsu datu ievākšanu nākamajās reizēs, kad apmeklēsiet šo vietni: Disable Google Analytics.

Papildu informāciju par to, kā Google Analytics apstrādā lietotāju datus, skatīt Google privātuma politikā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ārpakalpojumu datu apstrāde

Mēs esam noslēguši līgumu ar Google par mūsu datu apstrādes ārpakalpojumu un pilnīgu Vācijas datu aizsardzības iestāžu stingro prasību īstenošanu, izmantojot Google Analytics.

Demogrāfisko datu ievākšana, ko veic Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics demogrāfiskās funkcijas. Tas ļauj izveidot ziņojumus, kas satur informāciju par vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati nāk no uz interesēm balstītām reklāmām no Google un trešo pušu apmeklētāju datiem. Šie savāktie dati nevar tikt piedēvēti kādai konkrētai atsevišķai personai. Jūs varat atspējot šo funkciju jebkurā laikā, pielāgojot reklāmu iestatījumus Jūsu Google kontā, vai arī varat aizliegt Google Analytics ievākt Jūsu datus, kā aprakstīts sadaļā “Atteikšanās no datu savākšanas”.

Google Analytics Remarketing

Mūsu tīmekļa vietnes izmanto Google Analytics Remarketing funkcijas, kas apvienotas ar Google AdWords un DoubleClick vairāku ierīču iespējām. Šo pakalpojumu nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Šī funkcija ļauj saistīt mērķauditoriju ar reklamēšanas mārketingu, kas izveidots, izmantojot Google Analytics Remarketing, Google AdWords un Google DoubleClick vairāku ierīču iespējās. Tas ļauj attēlot reklāmas, pamatojoties uz Jūsu personīgajām interesēm, kuras tiek noteiktas, pamatojoties uz iepriekšējo lietošanu un pārlūkošanas darbību vienā ierīcē (piem., mobilajā tālrunī) un citās ierīcēs (piem., planšetdatorā vai datorā).

Kad būsiet sniedzis savu piekrišanu, Google sasaistīs Jūsu tīmekļa un lietotņu pārlūkošanas vēsturi ar Jūsu Google kontu šim mērķim. Šādā veidā jebkura ierīce, kas tiek izmantota, lai pierakstītos Jūsu Google kontā, var izmantot vienu un to pašu personalizēto reklāmas ziņojumu.

Lai atbalstītu šo funkciju, Google Analytics ievāc Google autentificētus lietotāju ID, kas īslaicīgi tiek saistīti ar Jūsu Google Analytics datiem, lai definētu un izveidotu mērķauditorijas dažādām ierīcēm un reklamēšanai.

Jūs varat pastāvīgi noraidīt atkārtoto mārketingu vairākās ierīcēs/mērķauditorijas atlasi, izslēdzot personalizētās reklamēšanas iespēju Jūsu Google kontā, sekojot šai saitei: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

No Jūsu Google konta savākto datu apkopojums ir balstīts tikai uz Jūsu piekrišanu, ko Jūs varat sniegt Google vai atsaukt saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Datu savākšanas darbības, kas netiek apkopotas Jūsu Google kontā (piem., jo Jums nav Google konta vai arī iebildāt pret apkopošanu), tiek veiktas saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīma interese analizēt anonīmu lietotāju uzvedību reklāmas mērķiem.

Lai saņemtu papildu informāciju par Google privātuma politiku, apmeklējiet: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Biļetens

Biļetena dati

Ja vēlaties saņemt mūsu biļetenu, mums nepieciešama derīga e-pasta adrese, kā arī informācija, kas ļauj mums pārbaudīt, ka esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un piekrītat saņemt biļetenu. Netiks ievākti papildu dati vai arī tie tiks ievākti, ja sniegsiet tos brīvprātīgi. Mēs šos datus izmantosim tikai, lai nosūtītu pieprasīto informāciju un nenodosim tos trešajām pusēm.

Tāpēc mēs apstrādāsim jebkurus datus, ko ievadījāt kontaktformā, tikai saskaņā ar Jūsu piekrišanu atbilstoši GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam. Jūs varat atsaukt piekrišanu Jūsu datu un e-pasta adreses saglabāšanai, kā arī to izmantošanai biļetena nosūtīšanai jebkurā laikā, piem., izmantojot “atteikšanās” saiti biļetenā. Dati, kas tika apstrādāti pirms saņēmām Jūsu pieprasījumu, joprojām var būt likumīgi apstrādāti.

Dati, ko sniedzāt, reģistrējoties biļetenam, tiks izmantoti, lai izplatītu biļetenu, kamēr atcelsiet Jūsu abonēšanu, kādā gadījumā minētie dati tiks dzēsti. Dati, ko būsim saglabājuši citiem mērķiem (piem., e-pasta adreses dalībnieku zonai) netiks ietekmēti.

CleverReach

Šī tīmekļa vietne izmanto CleverReach biļetenu nosūtīšanai. Nodrošinātājs ir CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach ir pakalpojums, kas organizē un analizē biļetenu izplatīšanu. Dati, ko sniegsiet (piem., Jūsu e-pasta adrese), lai abonētu mūsu biļetenu, tiks uzglabāti CleverReach serveros Vācijā.

Mūsu biļetenu nosūtīšana ar CleverReach ļauj mums analizēt biļetenu saņēmēju uzvedību. Bez citām lietām mēs varam noskaidrot, cik daudz lietotāju ir atvēruši e-pastu, kas satur biļetenu, un cik bieži tiek noklikšķināts uz tur esošajām dažādām saitēm. Izmantojot pārveidošanas izsekošanu, mēs varam arī analizēt, vai pēc noklikšķināšanas uz saiti biļetenā tiek veikta iepriekš definētā darbība (piem., produkta iegāde mūsu tīmekļa vietnē). Lai saņemtu papildu informāciju par to, kā CleverReach analizē datus, lūdzu, apmeklējiet https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, atrakstoties no biļetena. Dati, kas tika apstrādāti pirms saņēmām Jūsu pieprasījumu, joprojām var būt likumīgi apstrādāti.

Ja nevēlaties, lai CleverReach analizētu to, kā lietojat biļetenu, mums būs Jūs jāatraksta no biļetena saņemšanas. Šim mērķim mēs nodrošinām saiti katrā nosūtītajā biļetenā. Jūs arī varat atrakstīties no biļetena saņemšanas tieši tīmekļa vietnē.

Dati, ko sniegsiet, reģistrējoties biļetenu saņemšanai, tiks izmantoti, lai izplatītu biļetenus, kamēr atcelsiet abonēšanu, kādā gadījumā minētie dati tiks dzēsti no mūsu un CleverReach serveriem. Dati, ko saglabājam citiem mērķiem (piem., e-pasta adreses dalībnieku zonai), netiks ietekmēti.

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, skatīt CleverReach privātuma politiku https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Ārpakalpojumu datu apstrādes līguma izpilde

Mēs esam noslēguši līgumu ar CleverReach par mūsu datu apstrādes ārpakalpojumiem un pilnīgu Vācijas datu aizsardzības iestāžu stingro prasību ievērošanu, izmantojot CleverReach.

8. Spraudņi un rīki

YouTube

Mūsu tīmekļa vietne izmanto spraudņus no YouTube, ko nodrošina Google. Lapu operators ir YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Ja apmeklējat kādu no mūsu lapām, kurā ir YouTube spraudnis, tiks izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Šeit YouTube serveri tiek informēti par to, kuras no mūsu lapām Jūs esat apmeklējis.

Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, YouTube ļauj Jums saistīt Jūsu pārlūkošanas uzvedību tieši ar Jūsu personīgo profilu. Jūs to varat novērst, izrakstoties no Jūsu YouTube konta.

YouTube tiek izmantots, lai palīdzētu mūsu tīmekļa vietni padarīt pievilcīgu. Tas ietver pamatotu interesi saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Papildu informācija par lietotāju datu apstrādi atrodama YouTube datu aizsardzības deklarācijā https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google tīmekļa fonti

Vienotai fontu atspoguļošanai šī lapa izmanto tīmekļa fontus, ko nodrošina Google. Kad atverat lapu, Jūsu pārlūkprogramma ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus Jūsu pārlūkprogrammas kešatmiņā, lai pareizi attēlotu tekstus un fontus.

Kad izsaucat mūsu tīmekļa vietnes lapu, kas satur sociālo spraudni, Jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Google serveriem. Tādējādi Google iegūst informāciju, ka mūsu tīmekļa vietnei tika piekļūts no Jūsu IP adreses. Google tīmekļa fontu izmantošana tiek veikta vienotas un pievilcīgas mūsu tīmekļa vietnes prezentācijas nolūkos. Tas ietver pamatotu interesi saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Ja Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, tiks izmantots Jūsu datora standarta fonts.

Papildu informācija par lietotāja datu apstrādi atrodama https://developers.google.com/fonts/faq un Google privātuma politiku https://www.google.com/policies/privacy/.